Zoek

STIBO Van Monckhoven - Gent

Stibo Home

Welkom op de site van Stibo Van Monckhoven. Hier stellen we graag de werking van onze Stibo voor.

Bij ons kunnen kleuters van 2.5 tot 6 jaar (in de vakanties tot 8 jaar) terecht. Wij staan open voor al de kinderen en hechten veel waarde aan het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen.

Wij werken met een team van enthousiaste begeleiders.
Om de band met de kindjes optimaal te maken wordt er per klasgroep een vaste begeleider aangeduid.
Als je kindje bij ons binnenkomt, zal het in de groep van Annelies of Carole terecht komen. Annelies ontfermt zich over de kindjes van K1A en Carole over de kindjes van K1B. Sara is er als extra ondersteuning of neemt een groep bij afwezigheid van Annelies of Carole.
De kindjes van K2 hebben Peter als vaste begeleider. Carine en Chrystel nemen de kinderen van K3 onder hun vleugels.
Tot slot is er Angelique, onze vaste ankerplaats die inspringt waar de nood het hoogst is.

Wij willen kinderen stimuleren tot deelname aan de activiteiten zonder ze hiertoe te verplichten. Wij benadrukken het SAMENspelen. Ons sterke punt is dat wij kinderen structuur aanbieden en toch een kind kind laten zijn. We stimuleren kinderen in hun ontwikkeling waarbij we veel waarde hechten aan de taalontwikkeling. Wij willen kinderen stimuleren in hun zelfstandigheid en hen helpen volledig open te bloeien.

De kindjes die er nood aan hebben kunnen bij ons in de namiddag een dutje doen.

Tijdens het schooljaar zorgen wij voor de ochtend-middag en avondopvang. Tijdens de pedagogische studiedagen van school en tijdens de vakanties bieden wij toffe thema(dagen)weken aan.
Meer info vind je terug bij Vakantiewerking.

Ouders kunnen bij ons steeds terecht met vragen of opmerkingen, wij streven ernaar om alles bespreekbaar te maken.